tube_design

Tính năng Tube Design trong MTube

Phần mềm Metalix MTube là một ứng dụng thiết kế ống 3D để tạo các ống 3D đơn giản và dễ dàng.

“We have had some different punching machines through the years, with different branches side by side. It is remarkable how easily Metalix switches programming from one to the other.”

Bas Klarenbeek, Juvama bv, The Netherlands

Chúng tôi đã có một số máy dập khác nhau qua nhiều năm, với các chi nhánh khác nhau cạnh nhau. Điều đáng chú ý là Metalix dễ dàng chuyển đổi chương trình từ máy này sang máy khác.

Bas Klarenbeek, Juvama bv, Hà Lan

Tube Design

Sử dụng MTube, bạn có thể thiết kế gần như bất kỳ loại ống nào: hình tròn, hình chữ nhật, hình elip, mặt nghiêng, góc, kênh và các chi tiết ống hình chữ nhật tùy chỉnh.

Khi bạn thiết kế ống của mình, bạn có thể xem các thay đổi đang diễn ra bằng đồ hoạ, theo ba chiều.