designing_parts

Tính năng Designing Parts trong Mbend – Metalix

Với mô-đun designing parts (thiết kế chi tiết) của MBend, bạn có thể thiết kế các chi tiết theo đúng ý muốn.

“We are currently running Metalix 15 and have used Metalix from version 11. We have a few different operating and CAD systems but Metalix is the favourite with our programmers. Easy to teach and to use, very user friendly, and some good features.”

Adrian Campbell (MD), Campbell Laser Cutters Ltd, UK

http://campbelllasercutters.co.uk

Chúng tôi hiện đang chạy Metalix 15 và đã sử dụng Metalix từ phiên bản 11. Chúng tôi có một vài hệ điều hành và CAD khác nhau nhưng Metalix là phần mềm ưa thích đối với các lập trình viên của chúng tôi. Dễ dàng dạy và sử dụng, thân thiện với người sử dụng, và có nhiều tính năng tốt.

Adrian Campbell (MD), Công ty TNHH Máy cắt Laser Campbell, Vương quốc Anh

Sử dụng mô-đun thiết kế MBend để phác thảo chi tiết , tinh chỉnh kích thước và góc mặt bích, lưu nó trong thư viện profile để sử dụng lại sau này.

MBend cũng có chức năng thiết kế 3D CAD cơ bản.

Profile Designer

Vẽ bản thiết kế profile tự do, và sau đó điều chỉnh các phép đo nháp theo chính xác những yêu cầu mà bạn cần. Bạn có thể lưu profile với tên trong thư viện của các Profile mẫu, sau đó sử dụng nó làm cơ sở để dùng bất cứ khi nào bạn cần tạo một chi tiết với một thiết kế cơ bản tương tự. Khi bạn muốn sử dụng một profile từ thư viện mẫu, MBend cho bạn xem trước từng mẫu đã lưu.

Designing Part 2

Xem trước một template từ thư viện 

Designing Part 1

Sửa profile

Bạn có thể chỉnh sửa profile, thay đổi kích thước của nó. Bạn có thể mở nó trong mô-đun thiết kế để thêm các phần tử 3D hoặc mở part trực tiếp trong chế độ Simulation (Mô phỏng).

3D CAD Designer

Designing Part 3

MBend có modun thiết kế 3D CAD cơ bản để tạo các chi tiết kim loại tấm. Mở chi tiết hiện có hoặc tạo một chi tiết dựa trên profile, sau đó thêm flanges, lips, cutouts, chamfers, fillets, and holes.