Busbar

Tính năng Busbar trong cncKad

cncKad cung cấp trọn bộ hỗ trợ bằng tay và tự động cho các bộ phận busbar (thanh dẫn điện).

“Among all the software we have used, Metalix cncKad has been most customized in the fields of functions, convenience, and the transferring between NCT and laser 3D diagrams. Besides, based on the Metalix policy of “customer service counseling”, the offering of training and education from Metalix makes its software one of the most superior.”

Chon Whe, Taiwan

Trong số tất cả các phần mềm chúng tôi đã sử dụng, Metalix cncKad được tùy biến tốt nhất trong các phạm vi chức năng, tiện lợi, và việc chuyển giao giữa các biểu đồ NCT và laser 3D. Bên cạnh đó, dựa trên chính sách tư vấn dịch vụ khách hàng của Metalix, việc cung cấp đào tạo và giáo dục từ Metalix làm cho phần mềm của họ trở nên vượt trội nhất.

Chon Whe, Đài Loan

cncKad cung cấp đầy đủ các tính năng để tạo bằng tay và tự động tạo các bộ phận thanh dẫn điện (busbar), bao gồm

  •  Thiết kế và sửa đổi các chi tiết
  • Tạo công cụ
  • Xếp hình chi tiết gia công trên cuộn kim loại
  • Tạo và mô phỏng mã NC
  • Tạo báo cáo công việc

Bạn có thể:

  • Nhập các tệp DXF / DWG hoặc các bộ phận thanh dẫn điện 3D được thiết kế trong EPLAN trực tiếp vào cncKad
  • Xếp các chi tiết trên cuộn  kim loại trực tiếp trong AutoNest
  • Tự động tạo các chương trình NC
  • Tạo báo cáo busbar

Busbar