import and exporting parts

Importing & Exporting Parts

MBend có nhập các chi tiết theo định dạng 3D STEP / IGES hoặc 2D DXF, xuất sang 2D DXF, và trao đổi dữ liệu trực tiếp với cncKad.

“Fastest software for editing CAM and nice compatibility with AutoCAD and other CAD files. Already proven SW in the market as the best one!”

HS Panel Co. Ltd., South Korea

Phần mềm nhanh nhất để chỉnh sửa CAM và khả năng tương thích tốt với AutoCAD và các tệp CAD khác. Đã được chứng minh là phần mềm tốt nhất trên thị trường!

Công ty TNHH HS Panel, Hàn Quốc

MBend cho phép

  • Nhập và mở chi tiết 3D IGES và STEP
  • Nhập các tệp 2D DXF và DWG
  • Chuyển các chi tiết 3D từ các ứng dụng CAD được hỗ trợ sử dụng CAD Link
  • Chuyển các chi tiết trực tiếp đến/từ cncKad như một mẫu phẳng

3D IGES/STEP Import

Sử dụng MBend để nhập các chi tiết định dạng IGES và STEP 3D và mở chúng. Khi bạn mở chi tiết đó, MBend phân tích hình học 3D và mở nó theo các tham số do người dùng xác định như bảng khấu trừ hoặc DIN6935.

Chi tiết sau đó có thể được điều khiển, sắp xếp và gửi đến máy.

 

Flat DXF/DWG Import/Export

Nhập các chi tiết 2D DXF phẳng hoặc DWG vào MBend. Khi bạn mở tập tin MBend hiển thị một bản xem trước của hình học phẳng với một bộ lọc layer. Bạn có thể tắt bất kỳ layer nào mà không cần giữ đường biên hoặc đường dập (Bend lines). MBend phân tích thông tin và biến nó thành chi tiết có thể được xếp lại và mở ra. Sau đó nó có thể được xử lý và gửi đến máy.

Khi chi tiết của bạn đã sẵn sàng cho quá trình sản xuất, bạn có thể xuất mẫu phẳng sang tệp DXF để xử lý tiếp.

CAD Link Transfer

CAD Link là một add-on (phần thêm vào) cho các hệ thống 3D CAD liên kết chúng với MBend.

Mô hình 3D được chuyển trực tiếp giữa các hệ thống, bằng cách chuyển chúng về các tệp trao đổi trung gian. Thông tin 3D dàn phẳng chi tiết, và CAD Link sau đó chuyển nó vào MBend. Khi việc xuất filehoàn tất, MBend mở, hiển thị chi tiết được dàn phẳng.

CAD Link có sẵn cho các hệ thống CAD sau đây:

  • Solid Edge®
  • SOLIDWORKS®
  • Autodesk Inventor®
  • Catia®
  • PTC Creo®

Direct Connection with cncKad

Bạn có thể chuyển các chi tiết trực tiếp từ MBend sang cncKad để cắt hoặc dập, hoặc từ cncKad để MBend để uốn.

Chi tiết 2D có thể được gửi trực tiếp từ MBend sang cncKad để cắt hoặc dập, với đường uốn được phân biệt bằng màu sắc và gạch ngang.

Sau khi xử lý bằng cncKad, chi tiết phẳng có thể được gửi trực tiếp đến MBend  có đường biên và đường uốn ở các lớp khác nhau, sẵn sàng để gấp lại.