gia cong ống

Các giải pháp cho gia công ống

Tube Processing Solutions – các giải pháp gia công ống

The Garrigues company is very satisfied with the Metalix software. We produce decorative panels that are hung in front of large buildings in France.

Patrick Douziech, Garrigues S.A., France

Công ty Garrigues rất hài lòng với phần mềm Metalix. Chúng tôi sản xuất tấm trang trí được treo trước các tòa nhà lớn ở Pháp.

Patrick Douziech, Garrigues S.A., Pháp

Giải pháp gia công ống (Tube Processing Solution) của Metalic đặc biệt thích hợp cho việc gia công ống với máy cắt ống. Sự kết hợp giữa MTube, cncKad và AutoNest cho phép bạn:

  • Nhập các ống và các lắp ghép ống phức tạp
  • Thiết kế các chi tiết ống 3D phức tạp
  • Tạo NC để chạy máy cắt ống của bạn với các giải pháp sản xuất tốt nhất và sử dụng được tối đa vật liệu

gia cong ống

Laser Tube – cắt ống bằng la de

cncKad cho ống + MTube là giải pháp tốt nhất của bạn để chế tạo ống với máy cắt ống laser, cả hai dùng cho máy thuần túy uốn ống và dùng như tùy chọn xoay trên máy cắt la de tiêu chuẩn.

MTube hỗ trợ thiết kế 3D các chi tiết ống phức tạp. MTube có thể nhập nhiều ống/ các cụm lắp ráp ống với tất cả các định dạng gốc bao gồm SOLIDWORKS, Solid Edge, CATIA, Creo và Inventor. Dựa trên các bảng chế độ cắt cho đường chạy dao tối ưu và các tham số cắt, cncKad tự động tạo ra công nghệ tốt nhất cho máy của bạn, bao gồm các đường cắt chung tự động.

AutoNest cho ống cho kết quả xếp hình tốt nhất trong ngành, bao gồm cả lật và xoay, cho phép sử dụng tối đa vật liệu và các đường cắt chung. Mô phỏng 3D của máy và các chi tiết cho phép kiểm tra quá trình cắt.

Plasma/Oxy Fuel Tube – cắt ống bằng nhiên liệu Plasma/Oxy

cncKad cho ống + MTube là giải pháp tốt nhất cho chế tạo ống bằng máy gia công ống bằng nhiên liệu plasma/oxy, cả  hai dùng cho cho máy chỉ gia công ống và như tùy chọn xoay trên máy tiêu chuẩn.

MTube hỗ trợ thiết kế 3D các chi tiết ống phức tạp. MTube có thể nhập nhiều ống/ các cụm lắp ráp ống với tất cả các định dạng gốc bao gồm SOLIDWORKS, Solid Edge, CATIA, Creo và Inventor. Dựa trên các bảng chế độ cắt cho đường chạy dao tối ưu và các tham số cắt, cncKad tự động tạo ra công nghệ tốt nhất cho máy của bạn, bao gồm các đường cắt chung tự động.

AutoNest cho ống cho kết quả xếp hình tốt nhất trong ngành, bao gồm cả lật và xoay, cho phép sử dụng tối đa vật liệu và các đường cắt chung. Mô phỏng 3D của máy và các chi tiết cho phép kiểm tra quá trình cắt.