Giải pháp cho máy tích hợp

We have been working with many laser cutting machines, punching machines, punching with laser composite machines… each has more than 2 sets individually. We have been experiencing in the excellent advantages of the Metalix software:

  1. It can be integrated on various different machines to use the same programs on the same working platform.
  2. The software can be customized according to the special requirements.
  3. The programs can be applied to different machines in a short time.
  4. The files can be managed easily.

We have been using the Metalixsoftware for more than a decade and that keeps it being superior to the competition.

CHIH KANG (Jyh Gang), Taiwan

Chúng tôi đã làm việc với nhiều loại máy: máy cắt laser, máy đột, máy tổ hợp đột lỗ và cắt laser … mỗi loại đều có hơn 2 máy  riêng biệt. Chúng tôi đã được trải nghiệm những lợi thế tuyệt vời của phần mềm Metalix:

  1. Nó có thể được tích hợp trên nhiều máy khác nhau để sử dụng các chương trình giống nhau trên cùng một nền tảng làm việc.
  2. Phần mềm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
  3. Các chương trình có thể được áp dụng cho các máy khác nhau trong một thời gian ngắn.
  4. Các tập tin có thể được quản lý dễ dàng.

Chúng tôi đã và đang sử dụng phần mềm Metalix trong hơn một thập kỷ qua và điều đó giúp nó vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh.

CHIH KANG (Jyh Gang), Đài Loan

 cncKad + AutoNest + MBend cung cấp sự tích hợp dễ dàng giữa phần mềm và máy. Một giải pháp tích hợp phù hợp để làm việc với bất kỳ sự kết hợp của các loại máy nào: máy cắt laser, máy đột, máy cắt plasma, máy cắt ống, và máy chấn.

Thông tin về chi tiết được chia sẻ cho tất cả các máy, kể cả thông tin về sắp xếp, nếu có.

Các lớp (layer) CAM cho phép gán các công cụ khác nhau cho cùng một chi tiết trên cùng một hình dạng hình học. Ví dụ, bạn có thể có một lớp cắt đột và một lớp cắt laser.

Một bảng chuyển đổi chính được chia sẻ giữa việc uốn và cắt, đảm bảo cả việc cắt và uốn sử dụng biên dạng hình học phẳng chính xác.