generating NC

Tính năng Generating NC – MBend

Generating NC – Tạo code NC

MBend tạo mã NC thích hợp cho hầu hết các máy và bộ điều khiển.

“I have used various software packages in the past for various laser machines and would say that the software provided by Metalix is comprehensive and very user friendly. The service back-up is also excellent and the adaptability of the software to your needs can be accommodated in most cases – well done Metalix for putting your customer needs to the fore.”

Tony Stafford, Fitzpatrick’s UK Ltd., UK

Tôi đã sử dụng các gói phần mềm khác nhau trong quá khứ cho các máy laser khác nhau và có thể nói rằng phần mềm được cung cấp bởi Metalix là toàn diện và rất thân thiện với người dùng. Việc sao lưu dịch vụ cũng rất tuyệt vời và khả năng thích nghi của phần mềm theo yêu cầu của bạn có thể được đáp ứng trong hầu hết các trường hợp – Metalix đã làm rất tốt để đưa nhu cầu khách hàng của bạn lên hàng đầu.

Tony Stafford, Công ty TNHH UK Fitzpatrick, Vương quốc Anh

MBend có thể tạo các tập tin NC gốc cho hầu hết các máy và bộ điều khiển, bao gồm:

  • Cincinnati
  • CoastOne
  • Cybelec
  • Delem
  • Durma
  • ESA
  • Komatsu
  • Muratec
  • Toyokoki
  • Trumpf