Tính năng Reports trong cncKad

Metalix cung cấp các báo cáo cncKad chi tiết bằng cách sử dụng các định dạng mẫu báo cáo sản xuất khác nhau.

“Once our new machine landed we were very happy with the speed in which we were able to get into full production. We believe cncKad had much to do with this.”

Mike Branderhorst, Andex Metal Products Ltd. (now Agway Metals Inc.), Canada

Khi máy mới của chúng tôi được cài đặt, chúng tôi đã rất hạnh phúc với tốc độ mà ở đó chúng tôi đã có thể sản xuất hết công suất. Chúng tôi tin rằng cncKad đã làm được rất nhiều cho điều này.

Mike Branderhorst, Công ty Sản phẩm kim loại Andex (nay là Công ty TNHH Meteor Agway), Canada

Report cncKad

cncKad cung cấp các báo cáo sản xuất rất tỉ mỉ gồm tất cả các thông tin cần thiết để sản xuất các chi tiết. Các báo cáo có thể bao gồm thể hiện đồ họa của tấm đã được xử lý,  thông tin dao cụ, và thông tin gia công.

Tất cả thông tin có thể được trình bày dưới dạng văn bản hoặc mã vạch, tùy thuộc vào mẫu mà bạn chọn.

cncKad cung cấp mẫu báo cáo chi tiết cho

  • Các chi tiết riêng lẻ của cncKad
  • nhiều chi tiết
  • các tấm đã xử lý cncKad

Các mẫu hoàn toàn có thể được tùy biến, với thực tế chi tiết của mỗi linh kiện và máy, các mẫu này luôn có sẵn để hiển thị.

cncKad hỗ trợ tạo ra các báo cáo ở định dạng DOC, RTF và TXT, bạn có thể tự do chỉnh sửa chúng, thêm các thông số, dữ liệu và đồ họa cũng như logo của bạn.