punchshear-2-1

Giải pháp cho Water Jet, Punch, Punch + Cut, Punch + Shear

Giải pháp cho Water Jet – cắt bằng tia nước Các máy cắt bằng tia nước dễ vận hành và tự động hóa nhờ dùng hệ thống cncKad. Các thuộc tính hướng tới cắt bằng tia nước bao gồm cắt cầu nối, cắt theo đường xích và các hướng cắt CCW/CW. Giải pháp cho Punch – … Continue Reading »

Flame (Oxy Fuel)

Giải pháp cho cắt Laser, Plasma và Flame (Oxy Fuel)

Để đạt tỉ lệ sử dụng vật liệu cao, chúng tôi dùng chức năng sắp xếp tự động trong cncKad với AutoNest Pro. Kết quả luôn luôn tuyệt vời, các cầu nối tạo ra khi cắt các đường chung ngăn ngừa bất kỳ sự va chạm nào giữa các đầu cắt la de và vật liệu. Mr. … Continue Reading »