finger_positioning

Finger Positioning trong MBend – Metalix

Finger Positioning (Định vị cữ chặn)

MBend cung cấp các tùy chọn để kiểm soát tự động hoặc bằng tay cho việc định vị finger (cữ chặn).

“It’s the only CAD/CAM software which can edit CAD and CAM in one window display.  Easy to learn, easy to edit, and aggressive support! Is there any other better one?”

Busung Co. Ltd., South Korea

Đây là phần mềm CAD / CAM duy nhất có thể chỉnh sửa CAD và CAM trong một cửa sổ hiển thị. Dễ học, dễ chỉnh sửa và hỗ trợ tích cực! Liệu có cái nào tốt hơn không?

Công ty TNHH Busung, Hàn Quốc

Sau khi bạn thiết lập trình tự uốn, bằng tay hoặc tự động, MBend sẽ tự động tính vị trí finger. MBend cũng tính toán bất kỳ sự rút lại nào được yêu cầu để tránh va chạm giữa các finger và các mặt bích cuộn lên hoặc xuống.

Để cho phép người sử dụng cân nhắc, MBend cũng cung cấp các tùy chọn cho điều khiển tự động và bằng tay trên backgauge:

  • Kéo đến một điểm dừng cụ thể, ví dụ, từ một điểm dừng trước tới crab claw
  • Tìm kiếm vị trí dừng thay thế
  • Điều khiển số và đồ họa cho tất cả các trục

MBend cho phép bạn kéo các finger để dừng bất kỳ đâu trên chi tiết, miễn là không xảy ra va chạm. Ví dụ, khi được yêu cầu kéo vào một vị trí đỡ, MBend kiểm tra xem mặt bích có đủ dài và không va chạm với khuôn.

MBend luôn tìm kiếm vị trí tối ưu để đo linh kiện, sử dụng tất cả các vị trí dừng có sẵn. MBend tries gauging with flat and crab claw stops, tùy thuộc vào đặc điểm hình học của finger và chi tiết

Crab Claw Snapping

The video shows how to use automatic snapping to stops

One of MBend‘s finger snapping functions is automatic snapping to stops. It searches for the optimal position according to the finger stop type you select, whether flat or crab claw.

  • For a crab claw stop, MBendclamps the part between the fingers.
  • For a finger with more than one crab claw configuration, you can use different clamping.