Press Brake

Giải pháp cho máy chấn – Press Brake

Thanks to Metalix we can make a lot of our work so much more cost-effective, making us very competitive in our market. Thanks to the time we save we can take on more projects than previously possible.

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, Directors, METALFORMERS Pty. Ltd., South Africa

Nhờ Metalix, chúng tôi có thể làm được rất nhiều công việc với sự  tiết kiệm chi phí đáng kể,  làm cho chúng tôi cực kỳ cạnh tranh trên thị trường. Nhờ thời gian tiết kiệm được, chúng tôi có thể đảm nhận nhiều dự án hơn trước đây.

Henk Van Nierkerk và Derrick Van Nierkerk, Giám đốc, METALFORMERS Pty. Ltd., Nam Phi

MBend là một ứng dụng cho lập trình và mô phỏng máy chấn CNC để tối đa hoá các nguồn lực sản xuất.

MBend cho phép tính toán ngoại tuyến các thiết lập dụng cụ và trình tự uốn, có mô phỏng 3D động học để tránh va chạm giữa chi tiết với máy. Khi cần thiết, tất cả các quy trình gia công tự động đều có thể được thực hiện bằng tay, cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình từ khai triển phẳng tới mô phỏng và uốn các chi tiết.

MBend giúp bạn tăng năng suất, tăng tốc thời gian từ thiết kế đến sản xuất  với các tính năng tự động, giảm thiểu thời gian dừng máy nhờ lập trình ngoại tuyến, và giảm thiểu sự lãng phí phôi nhờ các trình tự uốn không va chạm.

Press Brake

MBend là những gì bạn cần để tạo mã NC cho quá trình uốn chi tiết.

Batch Processing (xử lý cả lô)

Khi bạn có các nhóm chi tiết để chuẩn bị cho việc sản xuất, hãy đưa chúng vào trong trình tự động hóa của MBend và nghỉ ngơi.

MBend kiểm tra các chi tiết của bạn, xử lý chúng theo chiến lược bạn đặt. Nếu các chi tiết thất bại trong lần chạy đầu tiên, các chiến lược sao lưu sẽ được bắt đầu. MBend lập các  báo cáo và chương trình NC cho tất cả các chi tiết  trong lô.

Tandem Machines – các máy ghép đôi

MBend cung cấp hỗ trợ cho máy chấn ghép đôi, có tính đến tất cả các cữ chặn có sẵn để định cữ các chi tiết của bạn.

Press Brake

Machines with Multiple Fingers (Máy có nhiều cữ chặn)

Cho dù máy của bạn có hai, ba, bốn, hoặc nhiều cữ chặn, MBend sẽ vẫn có thể mô phỏng và tạo chương trình NC cho các chi tiết của bạn. Mbend cho phép định vị các cữ chặn tự động hoặc bằng tay, đồng thời hỗ trợ cấu hình delta-X cho nhiều cữ chặn.

Press Brake

Parts Requiring Splitting of Bends (Partial Bends) phân tách bước uốn chi tiết (uốn từng phần)

Đôi khi, chi tiết uốn của bạn không thể được tạo ra chỉ với hành trình duy nhất do chi tiết va chạm với bàn máy, khuôn,hoặc thậm chí dầm. Đối với các trường hợp như vậy, MBend cho phép bạn phân tách bước uốn động và bằng tay, sau đó uốn kết thúc tạo thành góc cuối cùng.

giải pháp cho máy chấn

Trong hình ảnh, bước uốn 6 (vòng tròn màu xanh dương ) đến 90 ° gây ra va chạm với kẹp trên.

Chia bước uốn 6 thành hai lần nhấn cho phép uốn mà không gây va chạm, lần uốn ban đầu chỉ uốn một phần như bạn thấy trong hình, và cuối cùng uốn đến 90 ° với một lần nhấn khác.Press Brake

Parts with Double-Digit Bend Count – các chi tiết có số chỗ uốn là 2 chữ số

Các chi tiết có 6-8 chỗ uốn có thể được thực hiện theo trình tự  mà không có quá nhiều rắc rối.
Các chi tiết  có 12 hoặc 16 chỗ uốn sẽ khó khăn hơn. Hơn hai mươi chỗ uốn là một vấn đề thực sự.
MBend có thể xử lý chi tiết của bạn, cho dù nó có mười, hai mươi, hoặc ba mươi chỗ uốn, và tìm một giải pháp không va chạm, nếu có.

Press Brake