Tooling MBend

Tính năng Tooling trong MBend – Metalix

MBend Tooling cho phép lựa chọn dao cụ  thủ công, tự động, và ưu tiên, tiết kiệm hoặc tái sử dụng các phân đoạn dao cụ và thiết lập vị trí.

MBend software is just amazing. It helps to program the bending easier and quicker, reducing the amount of time required in the process, and improving the productivity like never before.”

William Perez, head of programming at TMP Manufacturing co. de México, Mexico

Phần mềm MBend thực sự tuyệt vời. Nó giúp lập trình uốn dễ dàng hơn và nhanh hơn, giảm thời gian gia công cần thiết, và cải thiện năng suất chưa hề có trước đây.

William Perez, trưởng bộ phận lập trình tại TMP Manufacturing co. de México, Mexico

MBend tooling cho phép lựa chọn bằng tay hoặc tự động các dao cụ, sử dụng các công cụ của máy. Bạn có thể lưu thiết lập dao cụ và sử dụng chúng cho các part mới.

MBend có toàn bộ danh mục các nhà sản xuất dao cụ. Ngoài ra, bạn có thể nhập dao cụ và holder dao sử dụng các bản vẽ DXF hoặc tạo các dao cụ tham số.

MBend có thể mở các chi tiết theo bảng bù dao cụ thể, đảm bảo kích thước cắt chính xác cho các khoảng trống.

MBend hỗ trợ gia công cho tất cả các loại uốn tiêu chuẩn:

 • Uốn thông thường
 • Uốn tròn
 • Các đường uốn có R lớn

MBend cho phép bạn chỉ định các công cụ ưa thích hay dùng chỉ với một cú nhấp chuột lựa chọn theo vật liệu và máy. Điều này cho phép lựa chọn công cụ được sắp xếp theo sở thích của bạn.

Automatic Tooling (Chọn dao tự động)

Lựa chọn dao cụ tự động hiệu quả xác định việc kết hợp dao uốn / dập / khuôn tốt nhất dựa trên những điều sau:

 • Đặc điểm hình học của dao
 • Bán kính uốn mong muốn
 • Lực tối đa cho phép
 • Số dao trong kho và dao cụ ưa thích

MBend cũng có thể tìm kiếm một trình tự uốn hợp lệ cho mỗi dao cụ kết hợp, kiểm tra nếu nó hữu ích cho việc chấn linh kiện.

Tooling

Manual Tooling (Chọn dao thủ công)

Chọn thủ công các kết hợp dập, cắt, holder từ số lượng máy của công ty bạn.

Trong quá trình lựa chọn, các chi tiết thiết kế gốc được hiển thị rõ ràng và MBend giúp bạn tránh việc chọn dao cụ kết hợp không hợp lệ.

Công cụ xếp chồng trong MBend rất dễ sử dụng. MBend hướng dẫn các lựa chọn để bạn chỉ có thể lựa chọn các thành phần có thể xếp chồng.

Manual-Tooling-metalic

Hemming

MBend’s support for hemming includes

 • Simulation of all common hemming tools: “Dutch”, spring-loaded, and flat
 • Default hemming tools per machine for automatic selection
 • Default and editable pre-bend angles
 • Simulation of machines with hemming tables

Hemming

Hemming-2

Bumping Bends

Uốn bán kính lớn được chia nhỏ thành các lần nhấn nhỏ để cho kết quả góc R mịn

Bumping

Flat Adjustment by Tooling

MBend thực hiện tính toán lại kích thước dàn phẳng theo lựa chọn dao cụ. Bạn có thể chọn một trong một số phương pháp tính toán tùy chọn: theo bảng bù uốn, ISO, K liên tiếp, hoặc công thức Rolleri.

MBend có thể giữ nguyên mẫu phẳng, bất kể các dao cụ được chọn, trong khi vẫn giữ kích thước sản phẩm gấp lại ban đầu.

Flat Adjustment

Tool Library 

MBend bao gồm catalog sản xuất hoàn chỉnh, dao cụ có sẵn của các nhà sản xuất dao. Ngoài ra, MBend hỗ trợ dễ dàng tạo và nhập các dao cụ.

Nhập dao từ DXF

Dễ dàng nhập dao và chuôi dao từ bản vẽ DXF. MBend tự động xác định tất cả các kích thước có liên quan (bán kính mũi khoan, chiều cao, v chiều rộng, vv) và gắn cơ sở dữ liệu.

tool- library