Tính năng Reports trong AutoNest

Báo cáo AutoNest chi tiết bao gồm tất cả thông tin sản xuất cần thiết cho các tấm riêng lẻ hoặc toàn bộ đơn đặt hàng.

“It should be noted that after testing on 15 mm armor-plated metal, Metalix took all the comments we mentioned to the support people and transferred them to the development team. The changes are outstanding and the cutting quality is amazing.”

Doron Hanuka, Urdan Metal & Casting Industries Ltd., Israel

Cần phải ghi nhận rằng sau khi kiểm tra trên kim loại có lớp vỏ bọc thép dày 15 mm, Metalix đã thông báo tất cả các ý kiến chúng tôi đã nêu ra  đến những người hỗ trợ và chuyển chúng cho nhóm phát triển. Những thay đổi là xuất sắc và chất lượng cắt là tuyệt vời.

Doron Hanuka, Công ty TNHH Cơ khí và Luyện kim Urdan, Israel

Các báo cáo AutoNest có thể được tạo ra ở các định dạng DOC, XLS, XLSX và TXT và bạn có thể tự do chỉnh sửa chúng, thêm các thông số, dữ liệu và đồ họa như logo của bạn.

Các mẫu được tùy biến hoàn toàn, sát thực tế với mỗi chi tiết linh kiện và máy sẵn có.

Các loại báo cáo AutoNest:

  • Các báo cáo đơn hàng và các tấm
  • Báo cáo mã vạch
  • Báo cáo label (nhãn)
  • Báo cáo thuần chữ cho các phần mềm ERP / PDM tích hợp

Ví dụ báo cáo đơn đặt hàng

Report Autonest

Ví dụ báo cáo mã vạch

Report Autonest

Báo cáo nhãn (label)

Report Autonest

Báo cáo dạng chữ

Report Autonest