dailyjob_icon

Tính năng của Daily Job trong AutoNest

Daily Job cho phép bạn xử lý nhiều đơn hàng có định dạng  DFT, DXF, DWG, và các tệp định dạng CAD khác.

“I am very pleased with the way cncKad software has helped me with the daily job.”

William Perez, head of programming at TMP Manufacturing co. de México, Mexico

Tôi rất hài lòng với cách thức phần mềm cncKad đã giúp tôi với công việc hàng ngày.

William Perez, Trưởng bộ phận chương trình tại TMP Manufacturing co. de México, Mexico

Với Daily Job bạn có thể dễ dàng xử lý nhiều tập tin cùng một lúc.

Chỉ với vài cú click chuột, Daily Job cho phép bạn xử lý các đơn hàng có định dạng  tệp cncKad, DXF, DWG và các tệp định dạng CAD khác, bao gồm đánh giá thông số hình học  (khép kín các đường biên hở), xử lý  (cắt/đột), tự động xếp hình chi tiết gia công, tạo chương trình NC, tạo báo cáo, và gửi các tấm đã được xử lý đến nơi sản xuất (cập nhật cơ sở dữ liệu và theo dõi công việc).

Khi nhập các chi tiết cncKad để sắp xếp, AutoNest có thể tự động cập nhật các chi tiết để phản ánh những thay đổi về hình học và gia công từ cncKad.

AutoNest có thể tải các đơn hàng được tạo ra từ hệ thống ERP / MRP hoặc Excel bằng cách nhập các tệp tin CSV đơn giản (các tệp có giá trị được phân cách bằng dấu phẩy).