simulating

Tính năng Simulating trong Mbend

Simulating – Mô phỏng

Mô phỏng uốn trong MBend là một quá trình linh động, hiển thị sự hình dung 3D thực tế của các chi tiết uốn.

“The automatic functions of the Metalix software are very sophisticated and facilitate the programming considerably. The quality and speed of our punching work increased at least by a factor of three. Thanks to the Metalix software, we have also become considerably freer in the development of components since we now produce even more complex components.”

Gerhard Zeilinger,  Ing. Zeilinger Maschinenbau GmbH, Germany

Các chức năng tự động của phần mềm Metalix rất tinh vi và tạo điều kiện cho việc lập trình đáng kể. Chất lượng và tốc độ của công việc dập của chúng tôi tăng ít nhất bởi một trong yếu tố ba. Nhờ vào phần mềm Metalix, chúng tôi đã trở nên tự do hơn rất nhiều trong việc phát triển các linh kiện kể từ khi chúng tôi tạo ra các linh kiện phức tạp hơn.

Gerhard Zeilinger, Ing. Zeilinger Maschinenbau GmbH, Đức

MBend cung cấp hình ảnh thực tế của quá trình uốn bằng 3D, hiển thị bất kỳ va chạm nào có thể xảy ra trong quá trình gia công:

  • Với tất cả các yếu tố chuyển động
  • Giữa linh kiện và máy, dao cụ, và finger

Hình dung thực tế bao gồm overbend và springback. Khi MBend đảm bảo rằng chi tiết sẽ không bị va chạm, bạn có thể tạo mã NC cho máy và báo cáo.

Kiểm tra va chạm cho tất cả các chi tiết máy

MBend mô phỏng và thực hiện phát hiện va chạm cho chi tiết với tất cả các thành phần của máy, tức là các finger, dao, bộ phận và khung máy…. Mô phỏng được thực hiện tự động, hiển thị đồ họa overbending and spring back, cũng như chuyển động giữa các finger với các chi tiết dập

Ngoài ra, MBend có thể hiển thị các part-handling- sự chuyển động của… Điều này rất hữu ích cho việc xem lật và xoay của linh kiện và sự di chuyển của nó giữa các trạm dao.

Simulating Mbend

Dựng các trạm dao

MBend tự động tính các trạm dao tối ưu cho chi tiết, có tính đến:

  • Phân đoạn dao cụ sẵn có
  • Bảo vệ khoảng cách giữa các trạm tránh va chạm trong quá trình uốn
  • Bảo vệ kẹp của các phân đoạn
  • Chiều dài máy uốn

MBend tìm kiếm một giải pháp với số lượng tối thiểu của các trạm, và số lượng tối thiểu các phân đoạn dao cụ để thực hiện trình tự uốn.

Simulating Mbend

 

Simulating Mbend

Cài đặt Predefined

Bạn có thể chỉnh sửa các trạm dao cụ bằng tay, thay đổi các phân đoạn, thêm hoặc xóa các trạm và hơn thế nữa

Simulating Mbend

Video Capture

Trong MBend, bạn có thể lấy hình ảnh hoặc quay video về các lần mô phỏng và lưu chúng vào tệp. Có thể tạo một video riêng cho mỗi lần truy cập. Bạn cũng có thể xác định kích thước tệp tối đa để tạo, do đó đĩa cứng của bạn sẽ không hết dung lượng có sẵn.