Giải pháp cho lập trình tham số, tích hợp API / ERP

I was very happy (as a software developer) when I saw that your software offers a full functional API, which can be integrated into any programming language.

Ingo Kaufmann, KLARLUFT Lipow – Hertweck GmbH & Co. KG, Germany

Tôi đã rất vui mừng (với tư cách là một nhà phát triển phần mềm) khi tôi thấy rằng phần mềm của bạn cung cấp một API đầy đủ chức năng, có thể được tích hợp vào bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Ingo Kaufmann, KLARLUFT Lipow – Hertweck GmbH & Co. KG, Đức

cncKad và AutoNest cung cấp một giao diện chương trình ứng dụng mở rộng – Application Program Interface (API), do đó chúng có thể được biến đổi để thích ứng với  bất kỳ ứng dụng cụ thể nào và có thể  kết nối với bất kỳ hệ thống ERP / MRP nào.

cncKad có môi trường phát triển hoàn chỉnh để tạo, chạy, và gỡ rối các tệp Mô tả chi tiết tham số – Parametric Part Description (PPD). cncKad có thể tải các tệp PPD được tạo ra bởi các hệ thống ERP / PDM. Sử dụng API và môđun lập trình tham số, bạn có thể tạo các chương trình kiểm soát tất cả các thao tác trong cncKad và AutoNest, từ việc tải chi tiết đến tự động sắp xếp chi tiết cho cắt / đột  và tạo mã NC. Các mô-đun này đi kèm với tài liệu đầy đủ và một bộ các mẫu code trong VB.NET và C #.

Bạn có thể sử dụng API để tích hợp cncKad và AutoNest với các hệ thống ERP / MRP. Giải pháp này cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn quá trình sản xuất từ ERP sang mã NC, và cấp lại dữ liệu đầu ra cho hệ thống ERP. Nhiều ứng dụng đã sử dụng các tiện ích mà Metalix cung cấp để tích hợp với phần mềm mạnh mẽ của họ.

Cửa và khung cửa

Parametric Programming API ERP Integration

Mẫu PPD này có thể tạo ra một bộ hoàn chỉnh các chi tiết để tạo cửa, với các chi tiết khung và cánh riêng biệt .

Các nhà sản xuất khung cửa và cửa có thể sử dụng một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa quy trình sản xuất từ đơn hàng đến mã NC một cách hoàn toàn tự động.

DoorsApp của Metalix có thể được biến đổi để thích ứng  cho bất kỳ loại cửa và khung cửa nào, sử dụng một số lượng không giới hạn các tham số như chiều cao, chiều rộng, biên dạng khung, kiểu khóa, kiểu bản lề, số lượng, vị trí và bất kỳ tham số nào khác mà bạn yêu cầu.

DoorsApp có thể được tích hợp vào hệ thống ERP của bạn.

Video này hiển thị API cửa của cncKad.

Tấm chắn dùng trong xây dựng

Parametric Programming API ERP Integration-1

Các nhà sản xuất các tấm chắn bằng nhôm dùng trong xây dựng có thể sử dụng một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa quy trình sản xuất từ đơn hàng đến mã NC một cách hoàn toàn tự động.

CoversApp của Metalix có thể được biến đổi để thích ứng với bất kỳ loại công trình nào, sử dụng một số lượng không giới hạn các tham số như chiều cao, chiều rộng, kiểu tấm chắn, biên dạng tấm chắn, và bất kỳ tham số khác mà bạn yêu cầu. CoversApp có thể được tích hợp vào hệ thống ERP của bạn.

Máy điều hòa nhiệt độ

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhiệt độ có thể tạo ra một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa quy trình sản xuất từ đơn hàng đến mã NC một cách hoàn toàn tự động.

Sử dụng API mở rộng từ cncKad và AutoNest, bạn có thể điều chỉnh giải pháp cho bất kỳ loại máy điều hòa nào, sử dụng một số lượng không giới hạn các tham số như chiều cao, chiều rộng và bất kỳ tham số nào khác mà bạn yêu cầu,  đồng thời tích hợp nó vào hệ thống ERP của bạn.

 

Thang máyParametric Programming API ERP Integration-4Parametric Programming API ERP Integration-3

Elevators by Mitsubishi-Hitachi

Các nhà sản xuất thang máy có thể sử dụng một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa sản xuất từ đơn hàng đến tệp NC một cách hoàn toàn tự động.

Sử dụng API mở rộng từ cncKad và AutoNest, bạn có thể thiết kế một giải pháp cho bất kỳ loại thang máy nào, sử dụng không giới hạn các tham số như chiều cao, chiều rộng, kiểu cửa, kiểu mái, kiểu sàn, số đơn vị và bất kỳ thông số nào khác yêu cầu, và tích hợp nó vào hệ thống ERP của bạn.

Busbar – thanh dẫn điện

Parametric Programming API ERP Integration-5Power units by Stierli, Germany

Các nhà sản xuất thanh dẫn điện có thể sử dụng một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa sản xuất từ đơn hàng cho đến tệp tin NC một cách hoàn toàn tự động.

Ứng dụng Busbar có thể được tích hợp vào hệ thống ERP của bạn

Ống cho chế tạo xe Buýt (Tubes for Bus Construction)

Parametric Programming API ERP Integration-6Buses by Yutong, China

Các nhà sản xuất xe buýt có thể sử dụng một ứng dụng dành riêng để hợp lý hóa sản xuất từ đơn hàng đến tập tin NC một cách hoàn toàn tự động.

Metalix BusTubeApp có thể được thiết kế riêng cho bất kỳ loại xe buýt nào có cấu hình dạng hình chữ nhật, tròn hoặc  biên dạng ống đặc biệt, sử dụng một số lượng không giới hạn các tham số như chiều cao, chiều rộng, kiểu biên dạng, kiểu kết nối và bất kỳ tham số nào khác mà bạn yêu cầu.

BusTubeApp có thể được tích hợp vào hệ thống ERP của bạn.