Sequencing

Sequencing trong MBend – Metalix

MBend cho phép lựa chọn thủ công hoặc tính toán tự động trình tự uốn.

“Our new upgrade was up and running less than four minutes after installation. I am very satisfied with the new features and quality code.”

Mitchell Parlette, Allfab, Inc., USA

Nâng cấp mới của chúng tôi đã được tiến hành và thời gian chạy ít hơn bốn phút sau khi cài đặt. Tôi rất hài lòng với các tính năng mới và mã chất lượng.

Mitchell Parlette, Allfab, Inc., Hoa Kỳ

Các khả năng cài đặt trình tự nguyên công tự động của MBend:

Tính toán trình tự để không gây va chạm cho bất kỳ số điểm uốn nào

 • Tính toán thiết lập ổ dao tối ưu dựa trên thuộc tính phân khúc của dao
 • Phân phối và kẹp các phân đoạn dao cụ thông minh
 • Heel tools for overhanging flanges
 • xoay dao cụ (khi có thể) để tránh xoay chi tiết gia công
 • chia tách để tránh va chạm giữa đồ gá và bàn
 • Uốn tròn
 • Chia và hợp nhất các dao cụ cho các đường uốn thẳng hàng

Sequencing

Manual Sequencing in 3D

MBend cho phép điều khiển bằng tay hoàn toàn các trình tự uốn:

 • Thiết lập trình tự uốn
 • Chia sản phẩm uốn lớn thành các công đoạn uốn để tránh va chạm
 • Thay đổi trình tự bằng cách kéo và thả các công đoạn uốn đơn và đa theo thứ tự bạn muốn
 • Sử dụng chân dao hoặc đầu dao
 • Xoay chi tiết hoặc dao cụ