Quoting

Giải pháp cho tính giá thành – Quoting

With cncKad, we save much time and prevent loss from manual errors. The function “ORD CSV MAP” has good integration with our company’s ERP system with the generation of CSV files. AutoNest Pro makes the best use of different materials with the combination of various parts together on one plate for layout. Also, “Smart Cut” can change parts entry, add joints and apply to SubNest. It avoids repeated cuts and thus ensures safe processing … we are very satisfied with cncKad and highly recommend it.

Mr. Guan-Qiu Lu, Owner, Yi Hao, Taiwan

Với cncKad, chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh mất mát do lỗi thực hiện bằng tay. Chức năng “ORD CSV MAP” đã tích hợp tốt với hệ thống ERP của công ty chúng tôi bằng việc tạo ra các tệp CSV. AutoNest Pro thực hiện sắp xếp tốt nhất các loại chi tiết khác nhau  trên một tấm cho các  loại vật liệu khác nhau. Ngoài ra, “Smart Cut” có thể thay đổi sự nhập  các chi tiết, thêm chỗ  nối và đặt vào SubNest. Nó tránh được những lần cắt lặp đi lặp lại và nhờ đó đảm bảo quá trình gia công an toàn … chúng tôi rất hài lòng với cncKad và rất khuyên bạn nên sử dụng nó.

Ông Guan-Qiu Lu, chủ sở hữu, Yi Hao, Đài Loan

Metalix cung cấp một nền tảng tiên tiến để ước tính chi phí của thời gian sản xuất và chi phí để hỗ trợ bạn khi chuẩn bị báo giá.

Mô-đun dự toán chi phí có sẵn trong cncKad và AutoNest. Dữ liệu ước tính được trình bày ở cả công cụ xem chuyên dụng và các tài liệu báo cáo đã tạo.

Quá trình ước tính cho phép bạn xem một lượng dữ liệu phong phú:

  • Tổng chi phí và thời gian cho toàn bộ một đơn hàng.
  • Thời gian gia công cho tất cả các chi tiết và các tấm được sản xuất
  • Thời gian gia công chi tiết các giai đoạn sản xuất khác nhau: cắt, đục lỗ, thời gian di chuyển đầu cắt …
  • Tổng số và chi phí sử dụng gas và điện
  • Chi phí, trọng lượng và hiệu quả sử dụng vật liệu (phần trăm của tấm được chiếm bởi chi tiết) .

Quoting

Daily Job Estimation Viewer hiện thị dữ liệu cho tất cả chi tiết

Các tính toán ước tính dựa trên cơ sở dữ liệu rộng về  thông tin công nghệ và các tham số do người dùng thiết lập:

  • Các tính chất của sản phẩm: hình dạng, độ dày, vật liệu, v.v.
  • Bảng công nghệ cắt của máy
  • Đối với máy đột: tốc độ đột và tốc độ đột gặm dần, thời gian thay đổi chày và thời gian bộ gá chày di chuyển, v.v.
  • Giá do người dùng xác định:

– Chuần bị kỹ thuật và lập trình

– Thiết lập máy và gia công 

– Giá nguyên liệu tính theo trọng lượng

– Điện và khí đốt

Quoting

Báo cáo ước tính giá đơn hàng trong AutoNest