Real_life_picture_milling-1024x669

Giải pháp cho Coil, Router và Busbar

Giải pháp cho Coil – cuộn

cncKad cho cuộn + AutoNest là giải pháp tốt nhất của bạn để gia công bằng các máy cắt đột băng và cắt chia:

  • cncKad hỗ trợ xác định công cụ tự động, sắp đặt nhiều ngăn, công cụ đặc biệt, hành trình kép tối ưu hóa với cả hai ngăn, tự động cắt đường cắt chung.
  • AutoNest cho kết quả sắp xếp tốt nhất trong ngành, khi tối đa hóa các đường cắt chung. Phần mềm tổ chức các chi tiết có chiều dài giống nhau (hoặc có phạm vi chiều dài định trước) thành các miếng / các tấm nhỏ. Sau đó nó hiệu chỉnh chiều dài các miếng theo chiều dài chi tiết.

coil

Giải pháp cho Router – bào soi

cncKad cho các máy bào soi( routers) + AutoNest là giải pháp tốt nhất của bạn cho gia công bằng các máy bào soi.

cncKad hỗ trợ  chọn dao tự động, chạy nhiều đường, phay nhiều đường, các công cụ khoan khác nhau và tự động cắt các đường cắt chung. 

AutoNest cho kết quả sắp xếp tốt nhất trong ngành, trong khi tối đa hóa các đường cắt chung.

Real_life_picture_milling-1024x669

Giải pháp cho Busbar – các thanh dẫn điện

cncKad cho busbar + AutoNest là giải pháp tốt nhất của bạn để gia công bằng các máy gia công thanh dẫn điện.

cncKad hỗ trợ một thư viện mở rộng các chi tiết thanh dẫn điện, với chọn dụng cụ tự động, đánh dấu chi tiết và tự động cắt các đường cắt chung.

Có thể sinh chương trình uốn cho mỗi chi tiết.

AutoNest cho kết quả sắp xếp tốt nhất trong ngành.

product