punching_icon-1

Tính năng của Punching trong cncKad

cncKad punching tạo các chương trình cho máy đột dập từ các tệp CAM và  các tệp thiết kế.

“After testing various software platforms, we very quickly found that the Metalix software suite is a very powerful piece of software and fits very easily into our workflow. It allows us to rapidly go from design to cutting and punching of parts.”

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, Directors, METALFORMERS Pty. Ltd., South Africa

Sau khi thử nghiệm các nền tảng phần mềm khác nhau, chúng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng bộ phần mềm Metalix là một phần mềm rất mạnh mẽ và phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi nhanh chóng đi từ thiết kế đến cắt và đột các chi tiết.

Henk Van Nierkerk và Derrick Van Nierkerk, Giám đốc, METALFORMERS Pty. Ltd., Nam Phi

cncKad Punch biến các tập tin CAM thành mã NC cho máy đột dập của bạn. Bạn có thể tạo ra các chương trình hiệu quả cho máy công cụ của mình với chỉ một vài cú nhấp chuột, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu và thời gian chạy máy.

Đột dập trong cncKad có quy trình xử lý hoàn toàn tự động cũng như kiểm soát bằng tay cho tất cả các bước gia công. Ví dụ: cncKad tự động chọn các chày để gia công các chi tiết, sử dụng các yếu tố như các chày ưu tiên, giảm thiểu việc quay bộ gá chày hoặc thay đổi chày, tự động tạo các cầu nối  MicroJoints và tất nhiên là sử dụng cả các thông số vật liệu. Bạn cũng có thể sửa đổi việc lựa chọn chày được đề xuất theo yêu cầu.

Có sẵn chế độ cắt các đường cắt chung, làm việc trong dải, đột từng phần và các cách xử lý tấm đặc biệt. Việc đinh vị lại được tính toán tự động, tại những chỗ cần tránh vùng chết của kẹp hoặc xử lý các tấm lớn hơn phạm vi làm việc của máy. 

cncKad luôn tối ưu hóa các phương pháp đã chọn để giảm thiểu thời gian sản xuất, xem xét cả các  tính năng và giới hạn của máy. Sau đó bộ biên dịch chuyển đổi các hành động này thành các chương trình NC hiệu quả.

punching metalix

Các đặc tính đột dập bao gồm:

 • Automatic punching (Đột dập tự động)
 • Các cầu nôi kiểu WireJoints and MicroJoints
 • Predefined Shapes (các hình dạng đinh trước)
 • Special Processing (Gia công đặc biệt)
 • Common cuts (Cắt các đường chung)
 • Sheet trimming (Cắt xén tấm)
 • Processing stripes (Xử lý các dải cắt)
 • Turret setup customization (Tùy biến thiết lập bộ gá chày)
 • Sheet repositions (Định vị lại tấm)
 • Automatic Indexing (Xoay chày tự động)
 • Special tools (Các chày đặc biệt)
 • Clamp avoidance (Tránh các kẹp)