milling_icon

Tính năng của Milling trong cncKad

CncKad hỗ trợ phay 2D để phay hốc và và  phay các đường bao định hình.

“Finally we got cncKad, which has all the features in one single solution, even things that other big and recognized companies told me were practically impossible… cncKad did it.”

William Perez, head of programming at TMP Manufacturing co. de México, Mexico

Cuối cùng chúng tôi đã có cncKad, nó có tất cả các tính năng trong một giải pháp duy nhất, ngay cả những điều mà các công ty lớn và nổi tiếng khác đã nói với chúng tôi là thực tế không thể thực hiện được … cncKad đã làm được.

William Perez, trưởng bộ phận lập trình tại TMP Manufacturing co. de México, Mexico

cncKad cung cấp tính năng phay 2D để dễ dàng tạo ra các hốc và các biên dạng định hình phức tạp. Nhiều thông số cho phép xác định linh hoạt và chi tiết các quy trình gia công với độ sâu và chiều dày để xác định các thuộc tính dao cụ.

milling-metalix-cnckad

Bạn có thể:

  • Thêm kiểu cắt, các tham số tiến dao vào (lead-in), và các tham số thoát dao ra (tùy chọn)
  • Kiểm soát tốc độ vị trí và vị trí trục Z bằng cách chọn Z Option
  • Đặt chiều sâu phay (trục Z)
  • Ăn dao từ từ đến chiều sâu mong muốn
  • Thêm vào một hốc, đặt chiều sâu và phần cắt quá.
  • Kiểm tra chiều rộng dao cắt