DCC-1-1

Tính năng Remnant Handling trong AutoNest

Remnant Handling (kiểm soát phần phôi thừa)

Tính năng kiểm soát phân phôi thừa cho phép bạn tiết kiệm các tấm đã được sử dụng một phần cho các giải pháp sắp xếp trong tương lai.

“We have been using Metalix for nearly two years and during this time it has proven to be extremely capable and efficient CAD/CAM software.

Using Metalix has helped us significantly optimize our production through the wide range of options and features available. Moreover, cncKad is intuitive and easy to use and the support from the Metalix team is outstanding. We highly recommend cncKad to anyone in the sheet metal industry looking for fast, powerful and reliable CAD/CAM software.”

Stefan Bota, ARC GRUP SRL, Romania

Chúng tôi đã được sử dụng Metalix trong gần hai năm và trong thời gian này Metalix đã chứng minh được nó là một phần mềm CAD/CAM rất có khả năng và hiệu quả Sử dụng Metalix đã giúp chúng tôi tối ưu hóa đáng kể sản xuất thông qua nhiều lựa chọn và các tính năng có sẵn. Hơn thế nữa, cncKad rất trực quan và dễ sử dụng, đội ngũ hỗ trợ của Metalix vô cùng xuất sắc. Chúng tôi đề xuất cncKad cho bất cứ ai trong ngành công nghiệp kim loại tấm đang tìm kiếm phần mềm CAD / CAM nhanh, mạnh và đáng tin cậy.

Stefan Bota, ARC GRUP SRL, Romania

Khi bạn chạy tự động sắp xếp để đặt các chi tiết gia công trên tấm, AutoNest cho phép bạn quản lý phần còn lại của vật liệu tấm để nó không bị lãng phí.

Remnat Handing

Khi bạn chạy giải pháp sắp xếp khác. AutoNest sắp xếp các part mới trong vùng không sử dụng của tấm, nhờ đó tối ưu được việc quản lý tấm hiệu quả

Remnat Handing

Phần màu xám biểu thị vùng được sử dụng của tấm