automated_icon

Fully Automated Nesting – Sắp xếp hoàn toàn tự động trong AutoNest

Fully Automated Nesting (Xếp hình tự động hoàn toàn)

Xếp hình tự động hoàn toàn (Fully Automated Nesting) cung cấp nhiều phương pháp sắp xếp chi tiết công khác nhau, từ  xếp hình theo đường bao hình chữ nhật đến xếp hình theo biên dạng thực nâng cao của chi tiết.

AutoNest là một công cụ xếp hình mạnh mẽ, cung cấp một loạt các phương pháp linh hoạt cho sắp xếp tự động hoặc sắp xếp bằng tay  để có các giải pháp sắp xếp tốt nhất có thể từ xếp hình theo đường bao hình chữ nhật đến  xếp hình theo biên dạng thực nâng cao của chi tiết

AutoNest tính toán các giải pháp sắp xếp hiệu quả bằng cách xem xét việc kết hợp quay và lấy đối xứng các chi tiết, tạo nhóm, tạo mảng nhóm, sắp xếp dựa trên công cụ của bộ gá chày, sắp xếp theo chi tiết ưu tiên, theo kích thước tấm hoặc theo kích thước và hướng của phần tấm còn thừa để đảm bảo số lượng tấm sắp xếp là ít nhất có thể.

Tuỳ chọn sắp xếp tự động:

  • Sắp xếp theo hình bao chữ nhật (Rectangular)
  • Sắp xếp theo đường bao thực tiêu chuẩn (Standard True Shape)
  • Sắp xếp theo đường bao thực nâng cao (Advanced True Shape) với AutoNest Pro