sheet_icon

Tính năng Multiple Sheet Solutions trong AutoNest

Multiple Sheet Solutions (Giải pháp nhiều tấm)

Các giải pháp sắp xếp nhiều tấm (Multiple sheet) có thể được tạo ra trên các kích cỡ tấm khác nhau. AutoNest tự động chọn các tấm đó để thực hiện sắp xếp hiệu quả và cho ra số lượng tấm sắp xếp ít nhất.

“We highly recommend this useful software for any potential company manufacturing sheet metal products.”

Shmuel Josef, Sheet Metal Technologist, Tadiran Appliances Ltd., Israel

Chúng tôi đề xuất phần mềm hữu ích này cho bất kỳ công ty sản xuất sản phẩm kim loại tấm nào.

Shmuel Josef, Kỹ thuật viên kim loại tấm, Tadiran Appliances Ltd, Israel

Multiple Sheet Solutions