drafting

Tính năng của Drafting trong cncKad

Sử dụng các lệnh CAD mở rộng và mạnh mẽ của cncKad để thiết kế các chi tiết nhanh chóng và dễ dàng, hay sửa đổi chi tiết được nhập vào từ các hệ thống khác của khách hàng

cncKad is simple to learn and more easy to use … In cncKad everything is done in one module, thus it is possible to stretch a part together with its processing.”

Roman Molchanov, Puls Eko, Russia

cncKad rất dễ học và dễ sử dụng… Trong cncKad mọi thứ được thực hiện trong một mô-đun, vì vậy có khả năng kéo dãn một chi tiết đồng thời với việc xử lý nó.

Roman Molchanov, Puls Eko, Nga

cncKad có mô- đun 2D drafting rất mạnh và rất dễ sử dụng, nó cung cấp các công cụ để vẽ các chi tiết kim loại tấm phức tạp một cách nhanh chóng. Việc sửa đổi cũng dễ dàng và nhanh chóng với các chức năng như kéo dãn, quay, sao chép, ….v.v..

cncKad thực hiện thiết kế các chi tiết mới hoặc nhập các chi tiết đã thiết kế từ hệ thống của khách hàng bằng cách dùng các tệp trao đổi tiêu chuẩn như DXF, DWG và IGES…

Mô đun vẽ (drafting) của cncKad gồm có các công cụ chuyên dùng cho kim loại tấm và sự hỗ trợ vẽ đặc biệt để vẽ nhanh các chi tiết kim loại tấm như:

  • Vẽ / sửa đổi các hình dạng
  • Notching (Cắt rãnh)
  • Chamfering (Vát cạnh)
  • Filleting (Bo cạnh)
  • Placing arrays of holes/shapes ( Tạo các mảng cho các lỗ và hình dạng)

drafting-metalix

Thêm vào đó, 2D drafting cho phép bạn

  • Định vị chính xác các thành phần bằng cách bắt vào các đường trợ giúp.
  • Dễ dàng đặt các kích thước và chữ nhờ sử dụng các phông chữ của Windows
  • Chọn các chi tiết từ thư viện các chi tiết tham số đã định nghĩa trước
  • Lưu các hình dạng chuẩn để tái sử dụng như các chi tiết phụ

Trong khi nhập dữ liệu, cncKAD sẽ nhận dạng các cấu trúc lớp để nhanh chóng cô lập các dạng hình học liên quan. Chức năng kiểm tra sẽ làm sạch thông số hình học và đánh giá chúng, tự động hiệu chỉnh các  đường bao và chuẩn bị cho nó sẵn sàng để xử lý.