Batch processing

Tính năng Batch Processing trong MBend

Batch Processing (Gia công hàng loạt)

 Các tính năng tự động hóa của MBend cho phép bạn gia công hàng loạt các linh kiện

“The main module that we are using is the batch processing. We usually run hundreds of parts every evening. In the morning we typically have over 95% of the parts processed. Thanks to MBend our productivity has increased dramatically.”

Eyal Azar, CEO, Micro Metal Works Ltd., Israel

Mô-đun chính mà chúng tôi đang sử dụng là gia công hàng loạt. Chúng tôi thường chạy hàng trăm chi tiết mỗi buổi tối. Vào buổi sáng, chúng tôi thường có trên 95% các chi tiết được gia công. Nhờ MBend năng suất của chúng tôi đã tăng đáng kể.

Eyal Azar, Tổng giám đốc công ty Micro Metal Works Ltd., Israel

MBend có thể xử lý các chi tiết theo lô, sử dụng lựa chọn file gốc MBCAM, 3D (IGS, STEP) hoặc 2D (DXF, DWG) để tạo các tệp tin NC và các báo cáo thiết lập sẵn cho máy.

Bạn có thể xác định cách gia công một nhóm các chi tiết và lưu các cài đặt để sử dụng sau này như là một tập lệnh.

Chọn từng phần hoặc toàn bộ các thư mục để gia công, chọn một máy-tùy chọn quyết định tạo ra NC và báo cáo, cấu hình các quá trình sao lưu để chạy nếu cấu hình đầu tiên không thành công.

MBend bắt đầu quy trình gia công hàng loạt, chạy từng phần thông qua automatic tooling, sequencing, simulation và tạo ra đầu ra sử dụng các cài đặt cấu hình.

Nếu xử lý một tệp tin cụ thể không thành công (có thể vì không tìm thấy dao cụ thích hợp hoặc vì không có nguyên công nào là không va chạm), MBend sẽ tiến hành gia công các chi tiết tiếp theo, v.v … Khi một chi tiết được xử lý thành công, đầu ra sẽ được tạo. MBend sau đó cố gắng để xử lý các chi tiết không thành công bằng cách sử dụng cấu hình được xác định tiếp theo.

Bạn có thể tự thay đổi các tùy chọn gia công hàng loạt được lập từ trước.

Xem video về cách sử dụng tính năng gia công hàng loạt