Job Tracking

Giải pháp cho công việc giám sát tiến độ

There were problems all the time with schedules and orders that were late. Working with Metalix with CSV connection to ERP system changed the situation radically.

Ville Otranen, Reifer Oy, Finland

Có nhiều vấn đề liên quan đến lịch trình và đơn hàng đã trễ. Làm việc với Metalix với kết nối CSV và hệ thống ERP đã thay đổi hoàn toàn tình hình.

Ville Otranen, Reifer Oy, Phần Lan

Add-on theo dõi công việc Metalix là một hệ thống cơ sở dữ liệu với mục đích quản lý dữ liệu chạy trên cncKad và AutoNest. Sử dụng JobTrack bạn có thể

 • Ghi lại và giám sát sản xuất \ quá trình sản xuất \ dòng chảy công việc
 • Lưu trữ tất cả các chi tiết, ống, công việc hàng ngày, SubNests, vv
 • Sắp xếp và lọc tất cả dữ liệu, tìm kiếm bằng các truy vấn tìm kiếm phức tạp
 • Quản lý và giám sát mức tiêu thụ vật liệu và hiệu quả sử dụng

Job Tracking

Công cụ quản lý JobTrack cung cấp một bức tranh rõ nét về mọi trạng thái của một linh kiện.

Đối với việc quản lý các chi tiết:

 • Xem tất cả các bộ phận đã được xử lý
 • Tìm và lựa chọn các chi tiết từ lịch sử

Để quản lý / giám sát quá trình sản xuất các bộ phận được đặt mua:

 • Daily Jobs (Công việc hàng ngày)
 • SubNests
 • Gia công thực tế (sản xuất)
 • Khả năng khai thác dữ liệu cho các nhà quản lý
 • Tính hiệu quả
 • Thời gian sử dụng máy