Tính năng Drilling trong cncKad

cncKad hỗ trợ các máy khoan và máy tổ hợp có thêm một đầu khoan.

cncKad has offered us a friendly and quick way to program like no other software. Many features, very customizable, and very affordable!”

Josué Rincón, Biblomodel S.A. de C.V., Mexico

cncKad đã cung cấp cho chúng tôi một cách thức thân thiện và nhanh chóng để lập trình không giống như các phần mềm khác. Nhiều tính năng, rất tùy biến, và giá cả rất phải chăng!

Josué Rincón, Biblomodel S.A. de C.V., Mexico

Tính năng khoan của cncKad hỗ trợ máy khoan điều khiển bằng máy CNC và các máy tổ hợp có khả năng khoan. Bạn có thể tạo cấu hình chính xác các dụng cụ để khoan như mũi khoan, dao khoét, taro, dao doa, mũi khoan mồi, dao khoét cho máy của bạn.

Drilling

Bạn có thể:

  • Căn cứ vào các giá trị tốc độ dao trong danh sách vật liệu
  • Cho phép gia công tự động cho tất cả các lỗ bằng cách chạy AutoDrill
  • Xác định nhiều bước CAM cho một đối tượng gia công bằng cách thiết lập chế độ AutoDrill đặc biệt.