Tube-Import_icon-new

Tính năng Tube Import MTube

Metalix có tính năng nhập ống chuẩn sang MTube.

“I have used Metalix for 8 years and I am very satisfied. I work with two different punching machines and the same software. It is easy to learn and use.”

Udrea Nelu, Production Manager, Mar-Ina Prodprest S.R.L., Romania

 Tôi đã sử dụng Metalix trong 8 năm và tôi rất hài lòng. Tôi làm việc với hai máy dập khác nhau và cùng một phần mềm. Nó rất dễ học và dễ sử dụng.

Udrea Nelu, Quản lý Sản xuất, Mar-Ina Prodprest S.R.L., Romania

Tube Import

Tube import cho phép nhập profile 3D từ các gói CAD như  Solid Edge®, SOLIDWORKS®, Autodesk® Inventor®, Catia và PTC Creo®; và các định dạng CAD như IGES, Parasolid, STEP, và SAT.

Tính năng này rất hữu ích cho những khách hàng không có quyền truy cập vào phần mềm CAM nhưng vẫn cần phải gia công các linh kiện do nhà cung cấp bên ngoài cung cấp.