AutoNest – phần mềm sắp xếp chi tiết hiệu quả hàng đầu

AutoNest là phần mềm sắp xếp chi tiết tự động của Metalix cho phép sử dụng vật liệu tối ưu. Nó là công cụ mạnh mẽ cho việc sắp xếp chi tiết hình dạng thực với các phương pháp linh hoạt cho ra kết quả sắp xếp tốt nhất có thể khi sắp xếp bằng tay hoặc sắp xếp tự động.

AutoNest thực hiện sắp xếp nhanh và hiệu quả cho các chi tiết phức tạp. Các chi tiết được nhập vào với nhiều định dạng như: .DFT (cncKad), .DWG, .DXF, .IGES, .CDL (CadKey)….

Có thể nhập cùng lúc nhiều chi tiết, trong khi nhập chi tiết có thể kiểm tra hình dạng hình học chi tiết, sau đó xử lý cả lô chi tiết theo kiểu máy đã chọn.

AutoNest tự động sắp xếp chi tiết theo vật liệu và chiều dày. AutoNest cũng cho phép thực hiện sắp xếp bằng tay. Các đặc tính như sắp xếp không va chạm (collision-less), quản lý phần phôi thừa, cảnh báo khi sắp xếp giúp đưa ra giải pháp sắp xếp hiệu quả.     

AutoNest sinh chương trình NC cho các giải pháp sắp xếp, mô phỏng các chương trình, tạo các tài liệu sản xuất và gửi xuống nơi sản xuất.

AutoNest cho phép sử dụng hiệu quả kim loại tấm. Các đặc tính của AutoNest bao gồm:

 • Nhập các đơn hàng từ các chương trình quản lý vật liệu, quản lý nguồn lực (ERP/MRP programs).
 • Chuyển trực tiếp tệp DXF sang chương trình NC.
 • Cấp các giải pháp sắp xếp tối ưu chi tiết theo biên dạng chữ nhật và theo hình dạng thực.
 • Thực hiện sắp xếp nhiều loại vật liệu.
 • Tạo các giải pháp sắp xếp theo nhiều kích thước tấm khác nhau.
 • Sắp xếp điền đầy chi tiết nhỏ vào các lỗ.
 • Tạo đường cắt chung để giảm hao phí vật liệu và thời gian gia công.
 • Tái sử dụng phần vật liệu thừa.
 • Sắp xếp chi tiết bằng tay dễ dàng đạt được giả pháp tốt nhất.
 • Tính toán giá thành sản xuất.
 • Tạo các tài liệu sản xuất chi tiết.

Các chi tiết khác nhau được sắp xếp tự động trong AutoNest

Các chi tiết khác nhau được sắp xếp bằng tay trong  AutoNest

Mô phỏng thực hiện chương trình cắt trên máy cắt la-de trong AutoNest

Tài liệu sản xuất được lập trong AutoNest

Xem thêm chi tiết các tính năng của AutoNest tại đây