bend_cutting

Tính năng Bend Cutting trong MTube

MTube cho phép bạn nhanh chóng tạo cắt uốn trong ống hình chữ nhật.

“After a brief training period, we quickly came to top results. The friendly and competent advice and training makes the overall package of Metalix together with Klaus Buch unbeatable.”

Michael Kirchen, Spenglermeister und Geschäftsführer, Ferisol Sarl, Luxembourg

Sau một thời gian ngắn đạo tạo, chúng tôi nhanh chóng đạt được kết quả cao nhất. Những lời khuyên và đào tạo thân thiện, xuất sắc làm cho gói tổng thể của Metalix cùng với Klaus Buch bất khả chiến bại.

Michael Kirchen, Spenglermeister und Geschäftsführer, Ferisol Sarl, Luxembourg

Bend Cutting

The bend cuts in rectangular tubes allow you to later fold manufactured tubes that you designed in MTube.

Bạn có thể xác định hướng cắt (trái hoặc trên), tham số góc uốn và khoảng cách, và xác định độ dài của MicroJoints, do đó đơn giản hóa việc tạo ra các hình dạng theo cách thủ công.